HYDRAULIEK SYMBOLEN PDF

Het paneel bevat symbolen voor koelvloeistoftemperatuur, oliedruk, acculaadstroom en voorgloeien. Hydraulic pumps are used in hydraulic drive systems and. Net als andere gespecialiseerde diagrammen maken P&ID’s gebruik van standaard vormen en symbolen. Er zijn enorm veel mogelijke symbolen, afhankelijk. Read the latest magazines about Benamingen and discover magazines on

Author: Zulurisar Kazraramar
Country: Malawi
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 20 December 2015
Pages: 320
PDF File Size: 17.32 Mb
ePub File Size: 3.84 Mb
ISBN: 626-9-35337-677-8
Downloads: 61831
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yobei

Op deze pagina worden de volgende onderdelen beschreven: Hydraulische systemen worden in de autotechniek gebruikt bij o. In vrachtwagens wordt hydrauliek bijvoorbeeld bij kranen en laadvloeren gebruikt. Enkele voordelen van hydrauliek ten op zichten van pneumatiek zijn: De stuurschuif kan bediend worden, zodat de vloeistofstroom tussen de pomp en de cilinder geregeld kan worden.

Hieronder worden diverse componenten beschreven. Daarna volgt een aantal hydraulische schema’s met voorbeelden hoe deze componenten ingezet worden. De vloeistofpomp de cirkel met het zwarte omhoog gerichte pijltje erin wordt in de onderstaande afbeelding aangedreven door een elektromotor de cirkel met de M erin. De pomp verplaatst de vloeistof vanuit het carter de bak die aan de onderzijde staat afgebeeld naar de P-aansluiting bovenin.

Op de P-aansluiting wordt de leiding van het systeem aangesloten. In de bovenstaande afbeelding zijn de manometer te zien links bovenin en het overdrukventiel onderin.

Hydrauliek by Jeroen Keesman on Prezi Next

Het overdrukventiel opent bij een vooraf ingestelde druk. Zowel in de pompunit als in het hydraulische systeem zijn hhydrauliek overdrukventielen toegepast. Elk overdrukventiel is ingesteld op een bepaalde druk. Zodra deze druk in het systeem bereikt wordt, zal het overdrukventiel openen. De zwarte pijl zal door de rode vloeistofstroom tegen de veerkracht in omlaag gedrukt worden.

Wanneer de pijl een verbinding maakt met de blauwe lijn, zal er een vloeistofstroom van rood druk naar blauw retour lopen.

Op dat moment is de ingestelde druk bereikt en zal de druk in het systeem niet meer hoger oplopen. Het overdrukventiel is ingesteld op bar.

  FILE EXECUTIVE SUMMARY RAPPORTO OCCUPAZIONE PDF

De druk in het systeem is 90 bar.

De zwarte pijl zal nu niet ver genoeg naar beneden gedrukt worden, dus het ventiel blijft gesloten. Zodra de druk in het systeem de bar bereikt heeft, maakt de pijl de verbinding tussen de druk- en retourleiding. De druk in het systeem is dan maximaal bar en deze kan niet hoger worden.

Als de veerspanning verhoogt wordt, zal de maximale druk dus hoger worden. Ondeskundig verhogen van de druk kan dus ook defecten aan het hydraulische systeem veroorzaken. Omdat een cilinder verschillende bewegingen moet maken, moeten de toevoer en de afvoer van de olie geregeld kunnen worden.

Dit gebeurt met een stuurschuif. Later meer over de verschillende stuurschuiven. De vloeistof vanaf de pomp gaat direct naar de retour. De pomp levert vloeistof naar de linker leiding. De vloeistof gaat retour via de rechter leiding.

De pomp levert vloeistof naar de rechter leiding. De vloeistof gaat retour via de linker leiding.

Hydrauliek symbolen pdf free

Uiteindelijk dient het hydraulische systeem ervoor om de zuiger in de cilinder te kunnen laten bewegen. Dit kan bijvoorbeeld zijn om een laadklep van een vrachtwagen te bedienen. De zuiger kan verplaatst worden door middel van de vloeistofdruk in de linker of de rechter ruimte te verhogen of te verlagen. De zuiger staat in de uiterst linker positie.

Hydrauliek in de landbouwmechanisatie. X. Accumulatoren en symbolen

De vloeistofdruk in het linker gedeelte van de cilinder is groter dan in het rechter gedeelte. Daardoor wordt de zuiger naar rechts verplaatst. De zuiger staat nu in de uiterst rechter positie. De vloeistofdruk in de linker ruimte van de cilinder loopt op tot de druk waar het overdrukventiel op opent. Schema 1 stuurschuif in neutrale positie: De eerder genoemde componenten worden nu gebruikt in de onderstaande drie schema’s.

De werking van de componenten wordt op deze manier meer verduidelijkt. De vloeistofpomp levert een vloeistofstroom naar de aansluiting ”P” van de stuurschuif. Omdat de stuurschuif in de middelste positie staat, zal de vloeistof via de retouraansluiting “T” terugstromen naar de retour.

  JOMINY HARDENABILITY TEST PDF

Er wordt op deze manier dus geen druk opgebouwd, dus het overdrukventiel opent in deze situatie nooit.

Hydrauliek in de landbouwmechanisatie. X. Accumulatoren en symbolen [1975]

Hydrwuliek 2 stuurschuif in linker positie: De stuurschuif wordt in de linker positie gezet. De vloeistof kan nu naar de linker zijde van de cilinder stromen.

Omdat de rechter kant van de cilinder ook gevuld is met olie blauw moet deze naar de retour afgevoerd worden. De stuurschuif verbindt de rechter kant van de cilinder met de retour, dus de zuiger kan nu naar rechts bewegen. De zuigerstang, welke vaak een component aanstuurt of laat bewegen zoals een laadklep, beweegt dus ook naar rechts.

Tijdens de uitgaande beweging zal de snelheid van de zuiger hydrajliek zijn van de pompopbrengst de grootte van de pomp en de snelheid waarmee deze draait. Zodra de zuiger zijn uiterste stand heeft bereikt, kan de vloeistof nergens meer symnolen. De pomp blijft werken, dus de vloeistofdruk moet afgelaten worden. Het overdrukventiel opent op dit moment, zodat de vloeistof die verpompt wordt direct naar de retour wordt gelaten.

Schema 3 stuurschuif in rechter positie: In deze situatie staat de zuiger in de uiterst rechter positie. De stuurschuif wordt op de rechter positie gezet, dus de pomp levert nu vloeistof aan de rechter kant van de cilinder. De linker kant van de cilinder wordt nu verbonden met de retour, zodat de “blauwe” olie naar de retour geperst wordt.

De zuiger zal nu naar links bewegen totdat deze zijn uiterste stand bereikt heeft, of totdat de stuurschuif in de middelste stand wordt gezet.

Deze pagina wordt in de toekomst uitgebreid met meerdere componenten, schema’s en berekeningen

admin