Sljedeće noći, čim je završila prvu, Šeherezada započne novu priču, koju ne završi, i tako kroz noć. Neke od priča iz “Tisuću i jedne noći”, poput Aladinove. Knjiga je uokvirena priča u kojoj Šeherezada svoje priče priča caru Šahrijahu koji je zamrzio cijeli ženski rod

Read More